ARTYKUŁ

Zrób to sam! Gry edukacyjne

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Natalia Suszyńska-Kamyszek

Chcąc ułatwić uczniom naukę, wspomagamy się szeregiem pomocy dydaktycznych. Jedne sprawdzają się lepiej, drugie gorzej, jednak wiele gier można wykonać samemu przy minimalnym nakładzie finansowym, można również wykorzystać zabawki, które mamy w zasięgu ręki. Joanna Suszyńska-Kamyszek opisuje krok po kroku jak przygotować gry z nakrętek i klocków.

Czytaj dalej

Ogólne zasady gry

Celem oryginalnej gry jest zdobycie jak największej liczby punktów, poprzez układanie wyrazów z liter zamieszczonych na płytkach. Jedna litera to jeden punkt. Wyrazy z polskimi znakami (np. ż, ć, ę) są podwójnie punktowane.

Do samodzielnego wykonania gry potrzebne są nakrętki od butelek, na których należy napisać litery alfabetu.

Zasady „Nakrętkowego Remika” staram się na bieżąco modyfi kować i dostosowywać do możliwości dzieci. Najczęściej mocno odbiegają od oryginalnych zasad gry, które są trudniejsze. Uczniowie układają wyrazy bez punktacji. Wygrywa ta osoba, która ma najmniej niewykorzystanych kapsli.

Przygotowanie do gry

Liczba graczy: 2–6 osób (dzieci mogą grać w parach).

Potrzebne są: nakrętki z literami oraz worek do ich przechowywania.

Wszystkie nakrętki trafi ają do worka, gdzie są dobrze wymieszane. W celu ustalenia kolejności wykonywanych ruchów każdy gracz (lub jedna osoba z pary) losuje z worka jedną literę. Kolejkę rozpoczyna u...