ARTYKUŁ

Organizacja pracy na lekcji z wykorzystaniem TIK

Edukacja informatyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Wioletta Matusiak

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) ułatwiają pracę nauczyciela, ponieważ między innymi pozwalają zaoszczędzić sporo jego czasu, a także angażują i motywują uczniów do aktywnej pracy i współdziałania. W artykule przedstawiamy kilka ciekawych narzędzi, które przyczyniają się do poprawy organizacji pracy na lekcji oraz skracają czas przygotowania się do niej.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać, czy wykorzystanie TIK jest uzasadnione?

Po pierwsze należy zastanowić się nad tym, jak narzędzia TIK mogą ułatwić i przyspieszyć osiąganie celów edukacyjnych. Po drugie należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy technologia może być bardziej skuteczna dydaktycznie niż narzędzia wykorzystywane do tej pory? Można zadać sobie pytania sprawdzające: „po czym poznam, że użycie TIK na danej lekcji zwiększyło szanse osiągnięcia celów przez uczniów?”.

Czy uczniowie:

  1.  Byli skoncentrowani na celach uczenia się, a nie na obsłudze narzędzi TIK?
  2.  Szybciej osiągnęli cele uczenia się, niż wtedy gdy nie używali TIK?
  3.  Więcej się nauczyli (pod względem wiedzy, świadomości i umiejętności)?
  4.  Byli mocniej zaangażowani w uczenie się oraz bardziej aktywni intelektualnie?
  5.  Potrzebowali mniej czasu na opanowanie tych samych umiejętności niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania?

Jeżeli na wyżej postawione pytania odpowiedzi są twierdzące, śmiało korzystajcie z TIK!

Ciekawe narzędzia

Poniżej przedstawiam...