ARTYKUŁ

Time 4 health

Język obcy
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Ewelina Kusiak

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia, warto z tej okazji przeprowadzić zajęcia związane ze zdrowiem i zapoznać uczniów z ciekawym słownictwem, a przy okazji „przemycić” powtórkę z tematu food.

Czytaj dalej

Do pobrania

Metody pracy:

  •  metoda naturalna,
  •  metoda audiowizualna,
  •  metoda TPR,
  •  gry i zabawy językowe.

Środki dydaktyczne:

  •  piłeczka,
  •  sylwety białych i czarnych zębów w formacie A3,
  •  karty obrazkowe przestawiające choroby i jedzenie,
  •  biały fartuch,
  •  stetoskop (opcjonalnie).

Rozpoczęcie zajęć [3min]

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel zakłada na głowę opaskę z białego papieru z czerwonym krzyżem na przodzie oraz przywdziewa biały fartuch. Dopełnieniem przebrania byłby stetoskop (często w kącikach zabaw lub szkolnych świetlicach można znaleźć taki zabawkowy skarb). Karty obrazkowe przedstawiające choroby chowa w różnych miejscach sali. Zajęcia zaczyna szybką „rundką” – powitaniem: Hello! What’s the weather like today? Dzieci odpowiadają na pytanie.

Wprowadzenie do tematu [6min]

Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel pyta kolejno: How are you today? Następnie dotyka swojego czoła i pyta: What’s ...