ARTYKUŁ

Pobudzenie-zatrzymanie. Jak patrzeć w oczy dzieci?

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
Agnieszka Kaczmarczyk

Aktywizacja dzieci, zabawy i tańce integracyjne, nauka przez doświadczenie, wykorzystanie naturalnej ciekawości dzieci – to tematy, a precyzyjniej podejścia pedagogiczne, które wpisują się we współczesne nurty pedagogiczne od kilkudziesięciu lat. Agnieszka Kaczmarczyk (założycielka i była prezeska poznańskiego Oddziału KLANZY) wyjaśnia, jak (i dlaczego) zatrzymać się w pędzie realizacji programów i pomysłów pedagogicznych.

Czytaj dalej

Aktywizacja, zaangażowanie, pobudzenie, kreatywność, ruch, integracja, zabawy, ćwiczenia… Każde z tych haseł ma niewątpliwie znaczący wpływ na to, w którym kierunku podążamy my, nauczyciele, z dziećmi w naszych grupach i klasach. Jednak pośród ciekawych konspektów lekcji, pomysłów na atrakcyjne zadania matematyczne, ciekawe zabawy słowne, nowatorskie prace plastyczne, chciałabym nam zadać pytanie:

Czy potrafi my się na chwilę zatrzymać i popatrzeć w oczy naszych uczniów? Co w nich widzimy?

  • Czy w natłoku realizowanych programów i projektów mamy choć chwilę każdego dnia, tygodnia, miesiąca, aby spojrzeć w ich oczy i wyczytać z nich to, co czasami jest niewidoczne na tzw. pierwszy rzut oka?
  • Czy wśród zajęć aktywizujących – zwanych mądrze w pedagogice, a szczególnie w muzyce i rytmice ćwiczeniami incytacyjnymi, czyli pobudzającymi, znajdujemy też czas na zajęcia inhibicyjne, czyli hamujące, uspokajające, patrzące w głąb osobowości naszych dzieci?
  • Czy znajdujemy czas na zajęcia, których celem jest doświadczenie ciszy, posłuchanie tego, co słychać w śr...