ARTYKUŁ

Włoska przygoda

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Marta Ratajczak

Włochy słyną z ciekawej historii, bogatej kultury, pięknych krajobrazów oraz licznych zabytków. Z kraju tego pochodzą znani i cenieni na całym świecie artyści, a jego wizytówką jest smaczne jedzenie. Biorąc pod uwagę tak liczne aspekty, które stanowią o wyjątkowości tego państwa, warto zorganizować atrakcyjne, różnorodne zajęcia dla dzieci. W artykule zaproponujemy m.in. zajęcia matematyczne, polonistyczne, plastyczne oraz taneczne, które pozwolą przybliżyć dzieciom kulturę Włoch oraz poznać ich historię.

Czytaj dalej

Do pobrania

1. Co wiemy o Włoszech?

Pomoce: kartki z zapisanymi ciekawostkami na temat Włoch, włoska muzyka, odtwarzacz CD. Uczniowie siedzą w kole i w rytm żywej muzyki podają sobie nawzajem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) kartki z zapisanymi ciekawostkami o Włoszech. Kiedy muzyka cichnie, dzieci przestają podawać kartki, czytają informacje na nich zapisane, a nauczyciel prosi kilkoro dzieci o przeczytanie informacji na głos. Zabawę należy powtórzyć kilka razy. Po zakończonej zabawie nauczyciel pyta, jakie ciekawostki o Włoszech dzieci zapamiętały.

2. Rzym – stolica Włoch

Pomoce: legenda o założeniu Rzymu, małe karteczki czerwone i zielone dla każdego dziecka, zapisane na kartkach najważniejsze wydarzenia z legendy. Dzieci siedzą w kole, otrzymują kartoniki w kolorze czerwonym i zielonym. Czerwony oznacza fałsz, zielony prawdę. Nauczyciel czyta dzieciom legendę o założeniu Rzymu, następie czyta po kolei zdania na temat przeczytanego tekstu, a uczniowie określają, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, podnosząc odpowiednią kartkę. Następnie nauczyciel rozkłada plansze z zapisanymi wydarzeniam...