ARTYKUŁ

Jak budować wartościową komunikację nauczyciel-rodzic?

Magdalena Widłak-Langer

Relacja nauczyciel–rodzic jest wymagająca. Konsekwencje tej relacji najbardziej odczuwa dziecko, choć i dla dorosłych nie pozostają one obojętne. Jak zatem zadbać o to, by ta relacja była wartościowa i dobra dla każdej ze stron? Publikujemy cenne wskazówki, które pomogą efektywniej komunikować się z rodzicami uczniów, a także wskazujemy najczęściej popełniane błędy przez nauczycieli.

 

Czytaj dalej

Komunikacja obustronna

Dla wielu rodziców pojawienie się w szkole bywa trudne ze względu na godziny pracy czy sytuację rodzinną. Dlatego, wykorzystując najnowszą technologię, warto wybrać określone narzędzia do komunikacji. Nie można jednak zapominać o tym, że cykliczne spotkania mają ogromne znaczenie. Czasami na piśmie trudno wyrazić to, co z łatwością można powiedzieć, a poza tym forma komunikatu pisemnego jest narażona na ryzyko interpretacji niezgodnej z intencją autora. Bardzo trudno zadbać o sukces i rozwój dziecka, kiedy nauczyciel nie ma kontaktu z rodzicami. Badania wykazują, że im więcej jest komunikacji nauczyciel–rodzic, w której dzielą się oni ważnymi informacjami na temat dziecka, tym bardziej wzrasta szansa na efektywną pomoc dziecku w edukacji (dotyczy to efektów edukacyjnych i rozwoju społecznego).

Do udoskonalenia relacji nauczyciel– rodzic warto wykorzystać:

  •  spotkania z rodzicami (indywidualne, grupowe),
  •  współpracę z radą rodziców,
  •  comiesięczne okazywanie wytworów dziecka wraz z komentarzem,
  •  rozmowy te...