ARTYKUŁ

Z wizytą u zachodnich sąsiadów

Marta Ratajczak

Ważnym zadaniem spoczywającym na nauczycielach zarówno w przedszkolu, jak i w edukacji wczesnoszkolnej jest rozbudzanie świadomości wielokulturowości poprzez poznawanie innych krajów, kultur, tradycji, języków, a co za tym idzie rozwijanie postawy tolerancji dla ludzi pochodzących z różnych zakątków świata, mających odmienny kolor skóry, wyznających inną religię i wychowujących się w innej rzeczywistości. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których publikujemy pomysły na zajęcia przybliżające kulturę, tradycję, ciekawostki oraz podstawowe informacje o różnych państwach na świecie. Rozpoczynamy od podróży do Niemiec.

 

Czytaj dalej

Do pobrania

Wskazówki

  1.  Przed każdymi zajęciami należy przygotować dużą mapę geografi czną w celu pokazania, gdzie omawiany region się znajduje. Należy przygotować zdjęcie fl agi, herbu danego kraju.
  2.  Proponowane aktywności należy dostosować do możliwości dzieci. Poniższe pomysły są przygotowane dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej.
  3.  Trudno jednoznacznie określić czas trwania poszczególnych zabaw, wszystko jest zależne od ciekawości i zaangażowania dzieci. Proponowane zabawy można realizować przez 2-3 dni, wówczas warto pytać dzieci, jakie wiadomości pamiętają z dnia poprzedniego. Dzięki temu utrwalimy wiedzę.
  4.  Wybrane informacje można zapisać w zeszycie, jest to zależne od nauczyciela.

1. Zagadka wprowadzająca

Pomoce: żelki Haribo, frankfurterki, portret braci Grimm lub książka z bajkami tych autorów, nagranie utworu muzyki bawarskiej, odtwarzacz CD, opcjonalnie: kartka, pisak czy rozsypanka literowa tworząca nazwę NIEMCY. Dzieci siadają w kole, wysłuchują utworu muzyki bawarskiej. Nauczyciel przygotowuje przedmioty wywodzące się...