ARTYKUŁ

Zabawy stymulujące rozwój mowy – nauka poprzez ruch

Magdalena Tomczyk

Coraz więcej przedszkolaków i uczniów ma trudności z prawidłową wymową i komunikacją. Dzieci mówią szybko, niewyraźnie, zniekształcają wiele głosek lub zastępują je łatwiejszymi do wymówienia. Z różnych przyczyn ruchliwość ich aparatu mowy podczas mówienia jest niewielka, co także wpływa na wyrazistość wymowy. Jak wplatać do codziennych aktywności zabawy stymulujące rozwój mowy?

 

Czytaj dalej

Do pobrania

Kukiełki – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

Jedną z przyczyn małej wyrazistości mowy jest słaba ruchliwość narządów mowy podczas mówienia. Sposobem na rozruszanie warg, języka i policzków jest regularne wykonywanie ćwiczeń poprawiających sprawność narządów mowy, czyli usprawniających ich motorykę. Regularne ich stosowanie pomaga w uzyskaniu przez dziecko lepszej kontroli nad mięśniami biorącymi udział w mowie. Proponowane niżej ćwiczenia można wykonywać zarówno ze starszymi przedszkolakami, jak i młodszymi uczniami.

Przebieg

Nauczyciel i dzieci siadają w kole tak, aby dzieci widziały twarz nauczyciela. Dzieci siedzą na dywanie w siadzie skrzyżnym. Zwracamy uwagę na proste plecy i brzuchpodczas wykonywania ćwiczeń. Ćwiczenia poprzedzamy krótką rozmową z dziećmi o tym, jak poruszane są kukiełki: „Kukiełki to lalki teatralne, które są poruszane za pomocą sznurków. Ich ręce, nogi, a nawet części twarzy tak właśnie wprawiane są w ruch. My także na chwilę zamienimy się w kukiełki”. Każde ćwiczenie nauczyciel prezentuje najpierw na sobie, potem...