ARTYKUŁ

Czytanie " w podskokach"

Małgorzata Swędrowska

Czytanie z natury jest aktywnością statyczną. W pozycji siedzącej, w skupieniu na książce dziecko rozpoznaje litery, nazywa je, łączy w sensy. Jednak natura dziecka charakteryzuje się dynamizmem. Poznaje świat w ruchu, potrzebuje różnorodnych bodźców płynących z wielu zmysłów, by utrwalać zdobywane doświadczenia, umacniać przeżycia. Czy można pogodzić te dwie skrajne właściwości – statyczne czytanie i dynamiczne poznawanie? Tak! Organizując naukę czytania wrażeniowego, czyli takiego sposobu czytania dzieciom i z dziećmi, by w tekst literacki wplatać gesty, okazywanie emocji, ruch, a nawet taniec na siedząco. Dzięki pozytywnym doświadczeniom ze wspólnotowego czytania dzieci chętniej będą sięgały samodzielnie po książki i podejmowały wysiłek związany z nauką liter.

Czytaj dalej

Do pobrania

Prezenty dla Świętego Mikołaja

Scenariusz zajęć

Grupa docelowa: uczniowie w wieku 6–7 lat

Czas trwania: 45 minut

Cel ogólny: wyrabianie empatii i uwrażliwianie na postawę bezinteresowności w dawaniu i przyjmowaniu prezentów oraz dzieleniu się tym, co mamy.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  •  słucha opowieści Danuty Parlak „O Mikołaju, który zgubił prezenty”,
  •  ogląda ilustracje Joanny Bartosik i opowiada swoją historię,
  •  opowiada historię zamkniętą w książce i porównuje ze swoją wizją,
  •  tworzy niespodzianki dla najbliższych według zaprojektowanego pomysłu.

Formy: zbiorowa zróżnicowana, jednolita zróżnicowana.

Metody: zadań stawianych dziecku do wykonania, słowne.

Środki dydaktyczne:

 

  •  książka Danuty Parlak „O Mikołaju, który zgubił prezenty” wydawnictwo Widnokrąg,...