ARTYKUŁ

Motyw anioła w sztuce

Edukacja plastyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Karolina Łaniewska

Przedstawienia aniołów od zawsze były bardzo popularne w sztuce. Stąd też niemal każdy kojarzy ich atrybuty – skrzydła, aureole, białe szaty. Czy jednak wszystkie skrzydlate istoty, które widzimy na obrazach i rzeźbach, należą do niebiańskich zastępów? Ponieważ aniołowie nieodłącznie kojarzą nam się z Bożym Narodzeniem, jest to dobra okazja, by przypomnieć uczniom jedne z najsłynniejszych dzieł przedstawiających anioły.

Czytaj dalej

Do pobrania

Metody: słowna (opowiadanie i rozmowa), oglądowa (prezentacja), zadanie plastyczne.

Forma: zbiorowa

Środki dydaktyczne: reprodukcje (wydrukowane lub przygotowane w prezentacji multimedialnej): obraz Leonarda da Vinci „Zwiastowanie”, fresk Giotta di Bondone „Stygmatyzacja św. Franciszka”, rzeźba Nike z Samotraki, rzeźba Antonia Canova „Amor i Psyche”, obraz Henryka Siemiradzkiego „Amor i Psyche”, obraz Rafaela Santi „Madonna Sykstyńska”, obraz Alessandra Botticellego „Madonna z granatem”, Fontana dei Putti na placu Miracoli, obraz Jacka Malczewskiego „Anioł i pastuszek”.

Przebieg

1.Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Jak myślicie, kim jest anioł? Czy jest kobietą, czy mężczyzną? Po czym prezentuje obraz Leonarda da Vinci „Zwiastowanie”. Nauczyciel tłumaczy, że w Biblii nie znajdziemy informacji na ten temat, anioły nie mają płci, choć najbardziej znane są anioły o męskich imionach (jak np. Archanioł Gabriel czy Michał). Na obrazie został przedstawiony anioł Gabriel, który mówi Mari...