ARTYKUŁ

Myślenie wizualne w szkole – rysowanie w klasie?

Edukacja plastyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Katarzyna Smólczyk

Myślenie wizualne to narzędzie, które poprawia komunikację, wzmacnia kreatywność, ułatwia zapamiętywanie i sprawne formowanie swoich myśli. Opiera się na łączeniu słów i obrazów. To dobry sposób na wspieranie nauki i procesu uczenia się. W artykule podpowiadamy, jak zacząć rysować słowa i myśli, aby te stały się jasne, ciekawe, proste, zrozumiałe, konkretne, utrwalone i unikatowe.

Czytaj dalej

Do pobrania

Na bazie wiedzy i doświadczeń Mazanki prezentują taką defi nicję: „Myślenie wizualne to sposób organizacji myśli, który za pomocą wizualizacji usprawnia przyswajanie, przetwarzanie, tworzenie i komunikację zarówno prostych, jak i złożonych treści”. Bardziej znana jest defi nicja autorstwa Dana Roama: „Myślenie wizualne to wykorzystanie umiejętności widzenia – zarówno faktycznego, jak i korzystania z wyobraźni – w celu identyfi kowania pomysłów, do których nie da się dotrzeć innymi drogami, szybkiego i intuicyjnego opracowywania tych pomysłów, a następnie przedstawiania ich innym ludziom w taki sposób, aby ci po prostu je „załapali”. Myślenie wizualne to praktyczne wykorzystanie teorii podwójnego kodowania, kanadyjskiego profesora Alana Pavio. Stwierdził on bowiem, że około 75% mózgu zaangażowane jest w przetwarzanie bodźców wizualnych, a tylko pozostałe 25% w przetwarzanie bodźców werbalnych. Można powiedzieć, że jeden obraz wart jest 1000 słów. Takie połączenie tekstu i obrazu w procesie uczenia się wzmacnia informacje, włącza emocje, pobudza wied...