ARTYKUŁ

Jesienne zabawy matematyczne cz. I Jak wykorzystać szyszki, kasztany i orzechy?

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Ewelina Śliwa

Jesienią warto wykorzystać na zajęciach to, co daje nam o tej porze roku przyroda. Mowa o całej różnorodności darów natury: kolorowe liście, kasztany, szyszki, kamienie, żołędzie, patyki i wszystkie inne skarby znalezione przez dzieci na jesiennym spacerze mogą stać się wspaniałymi pomocami na codziennych zajęciach. Zobaczcie, jak wykorzystać dary z drzewa, czyli szyszki, kasztany i orzechy, podczas zabaw matematycznych.

Czytaj dalej

Do pobrania

Wielkie porządki

Pomoce: szyszki/kasztany/orzechy, plastelina, szarfy/ obręcze/pojemniki

Cel: klasyfikowanie przedmiotów według: kształtu, koloru; układanie przedmiotów w grupy

Przebieg: Dary natury oznaczamy plasteliną (np. w trzech kolorach), a następnie prosimy dzieci o poklasyfi kowanie ich wg różnych kryteriów:

  •  rodzaju (Do jednej obręczy włóżcie szyszki, do drugiej kasztany, a do trzeciej orzechy),
  •  koloru (Do jednej obręczy włóżcie wszystkie dary
  •  rodzaju i koloru (Do obręczy włóżcie czerwone orzechy).

Możemy również formułować polecenia na zasadzie zaprzeczenia, np. Do obręczy włóżcie wszystkie dary, które nie są szyszkami. Do obręczy włóżcie dary, które nie są żółte i niebieskie. Zabawę możemy przeprowadzić w grupach kilkuosobowych (wówczas każda grupa ma obręcze i oznaczone dary) lub całą grupą (wtedy każde dziecko otrzymuje kilka darów natury i wkłada je w odpowiednim momencie do obręczy, zgodnie z poleceniem na...