ARTYKUŁ

Poznajemy pocztę i wysyłamy listy

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Marta Ratajczak

Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego obchodzimy 9 października, w tym dniu możemy świętować również Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Natomiast 18 października przypada Dzień Poczty Polskiej i święto wszystkich listonoszy. Warto skorzystać z tych okazji i przybliżyć dzieciom pracę doręczycieli oraz jedną z pierwszych form komunikacji, dziś zastępowaną SMS-ami czy e-mailami. Proponujemy zabawy i gotowe do wykorzystania materiały.

Czytaj dalej

Do pobrania

1. Droga listu

Cele: uczeń wie, jaka jest droga listu od nadawcy do adresata, potrafi opowiedzieć ją własnymi słowami, wie kim jest adresat, a kim nadawca.
Pomoce: historyjka obrazkowa przedstawiająca drogę listu od nadawcy do adresata (ze strony 43). Nauczyciel przygotowuje historyjkę obrazkową na wyżej wymieniony temat. Przed rozpoczęciem ćwiczenia mówi dzieciom, iż list musi pokonać długą drogę od osoby, która go napisała, do osoby, która powinna go otrzymać. Nie posługuje się jeszcze pojęciami: adresat i nadawca. Rozkłada historyjkę i prosi dzieci, aby dokładnie przyjrzały się obrazkom, następnie zadaje pytanie: „Jak sądzicie, który obrazek powinien być pierwszy – od którego etapu zaczyna się droga listu?”. Dzieci pokazują i próbują uargumentować swój wybór. Kiedy jedno dziecko wskaże poprawną ilustrację, nauczyciel gratuluje mu i omawia szczegółowo obrazek. Z pozostałymi obrazkami przebieg jest podobny. Nauczyciel tłumaczy, kim jest adresat, a kim jest nadawca listu. Następnie prosi chętne dziecko, aby samodzielnie opowiedziało drogę listu.