ARTYKUŁ

Dla kogo Erasmus+?

Język obcy
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki

Program Erasmus+ nie jest przeznaczony wyłącznie dla studentów. Oprócz tego, że od początku 2014 r. zastępuje dawnego Erasmusa, jest kontynuacją m.in. Comeniusa, dość dobrze znanego nauczycielom w szkołach i przedszkolach. Dla kogo zatem jest Erasmus+? Dla tych, którzy chcieliby podnosić swoje kompetencje zawodowe podczas zagranicznych wyjazdów. Program ma bowiem dla nich hojną ofertą grantową. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu.

Czytaj dalej
  •  szkoleniach – pozwala na udział w kursach – do wyboru – nauki języka, metodycznych, metodyczno-językowych, specjalistycznych,
  •  job shadowing – umożliwia obserwację pracy zagranicznej szkoły partnerskiej. Mobilności te są w pełni fi nansowane z grantu – uczestnik otrzymuje środki na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie, a także na opłatę za kurs (w przypadku wyjazdów na płatne szkolenia). Wniosków o granty nie składa się samodzielnie – w imieniu kadry musi złożyć je przedszkole/szkoła, które zyskują na tym nie tylko lepiej wykształconych pracowników, ale również wsparcie fi nansowe.

Budżet w Akcji 1
Jeśli projekt obejmuje np. 3 nauczycieli, którzy w czasie dwuletniego projektu wyjadą na 10-dniowe kursy nauki języka, a ponadto na 5-dniowe działania job shadowing do szkoły w Finlandii (każdy w innym zakresie obserwacji) oraz na 5-dniowe działanie teaching assignment w Portugalii (np. w zakresie nauczania matematyki przez doświadczenie), to budżet będzie się kształtował tak, jak to przedstawiono w tab. 1. Jak widzimy, uczes...