ARTYKUŁ

Polowanie na muchy

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Marta Ratajczak

Nauka matematyki może być świetną zabawą i przyjemnością, nie musi wiązać się z siedzeniem w ławce, wykonywaniem zadań w zeszytach ćwiczeń czy przy tablicy. Nie musi kojarzyć się ze stresem, lecz może być lubianą przez dzieci aktywnością. Uczniowie chętnie zdobywają i doskonalą swoje umiejętności matematyczne podczas różnorodnych gier czy zabaw zespołowych. Proponujemy grę „Polowanie na muchy”, która sprawdzi się w każdej grupie wiekowej, nawet wśród czterolatków.

Czytaj dalej

1. Polowanie na muchy – wyścig

Potrzebne materiały: packi na muchy, taśma malarska, liczmany – wyniki działań, lista z działaniami matematycznymi, opcjonalnie kartka do zapisywania punktów lub kubeczki i żetony.

Tę zabawę warto wykonać na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu. Na podłodze za pomocą taśmy malarskiej wyznaczamy miejsce startu – ustawienia uczestników oraz metę, na której przyklejamy liczmany – wyniki działań. Liczmany nie powinny być małe. Dzielimy uczniów na 2–3 zespoły, następnie ustawiamy ich w rzędy. Pierwsze osoby z zespołu trzymają packę na muchy. Nauczyciel czyta dowolne zadanie matematyczne w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Zadaniem uczestników jest przybiec do miejsca z liczmanami i pacnąć w odpowiedni wynik. Przedstawiciel grupy, który zrobi to jako pierwszy otrzymuje punkt/żeton (opcja dodatkowa). Gracze wracają do swoich drużyn, przekazują packę kolejnej osobie i ustawiają się na końcu zespołu. Zabawa jest żywiołowa, wyzwala dużo radości. To idealne połączenie ruchu oraz matematyki.

2. Polowanie na liczby...