ARTYKUŁ

Integracja sensoryczna. Co warto wiedzieć, aby pomóc uczniom?

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki
Jagna Niepokólczycka-Gac

Wstępna diagnoza prowadzona w przedszkolu jest jednym z podstawowych zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na tym etapie kształcenia. Szybkie rozpoznanie problemów dziecka umożliwia jego efektywną terapię. Dlatego też uchwycenie symptomów wskazujących na zaburzoną integrację sensoryczną u dziecka i przekazanie informacji o nich rodzicom jest bardzo ważnym aspektem diagnozy przedszkolnej. W artykule opisujemy poszczególne zaburzenia w funkcjonowaniu, co pomoże we wstępnej diagnozie problemów, z jakimi zmaga się dziecko. Podpowiadamy również, jak efektywnie przeprowadzić rozmowę na temat trudności dziecka z jego rodzicami.  

Czytaj dalej

Zgodnie z teorią integracji sensorycznej u podstawy rozwoju leżą układy zmysłów: wzrokowy, słuchowy, węchowy i smakowy przedsionkowy (zmysł równowagi), dotykowy, proprioceptywny. Zaburzenia w obszarze procesów sensorycznych prowadzą do nieprawidłowości w trzech podstawowych obszarach:

  •  modulacji sensorycznej, która wskazuje, w jaki sposób dziecko reguluje swoje reakcje na wrażenia odbierane za pomocą zmysłów. Mogą być one w tym obszarze nadwrażliwe, podwrażliwe lub poszukiwać dodatkowych bodźców sensorycznych,
  •  różnicowania sensorycznego, kontroli posturalnej i ocznej,
  •  planowania motorycznego (duża i mała motoryka).
Zaburzenia modulacji sensorycznej Rodzaj zaburzeń w funkcjonowaniu
Nadreaktywność (nadwrażliwość), obronność dotykowa
  • Dziecko nie lubi niespodziewanego dotyku,...