ARTYKUŁ

Integracja bilateralna Jak zachęcić mózg do efektywniejszej pracy?

Pomoc psychologiczna
2-3-latki
4-5-latki
6-latki
Danuta Kryger

Ruch stanowi podstawę dla wszystkich procesów uczenia się. To dzięki aktywności ruchowej rozbudzają oraz uruchamiają się zdolności umysłowe, a nasz mózg utrzymuje aktywny rozwój sieci neuronalnych. Jak go pobudzać w warunkach pracy grupowej nauczyciela? Pomocna może okazać się integracja bilateralna. Proponujemy konkretne ćwiczenia, które można zastosować w praktyce podczas zajęć.

Czytaj dalej

To stworzony przez pochodzącą ze Szkocji Sheilę Dobie program ćwiczeń, dzięki któremu dzieci poznają nie tylko wzorce ruchowe, ale także schemat swojego ciała i odnajdują jego położenie w przestrzeni. Integracja bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w taki sposób, że ruchy jednej strony ciała są wykonywane niezależnie od ruchów drugiej strony, to również zdolność do koordynacji obydwu części ciała (jego prawej i lewej strony, góry i dołu) podczas wykonywania ruchu złożonego z kilku sekwencji.

SYMPTOMY ZABURZEŃ

Zapewne niejeden pedagog spotkał na swojej drodze dziecko, które ma trudności z:

• obustronną koordynacją (np. nie łapie rzucanej w jego stronę piłki, ma kłopot z rysowaniem oburącz w tym samym czasie),
• przekraczaniem linii środka ciała,
• odróżnianiem prawej i lewej strony ciała,
• wykonywaniem czynności sekwencyjnych (np. przeskok nad turlającym się przedmiotem, kopanie piłki, która jest w ruchu).

Dodatkowo, dziecko może mieć słabą pamięć, niski poziom koncentracji uwagi i trudności w przyswajaniu materiału ...