ARTYKUŁ

Inteligencje wielorakie a talenty uczniów

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki
Hanna Warchałowska

Wiele osób chciałoby mieć wysokie IQ, najlepiej potwierdzone profesjonalnymi badaniami. W mediach celebryci szczycą się wysokim ilorazem inteligencji, najbardziej prestiżowe jest członkostwo w Stowarzyszeniu Mensa, które zrzesza osoby o ilorazie inteligencji kwalifikującym do górnych dwóch procent populacji. Ale czym jest owa inteligencja? Przedstawiamy 8 typów inteligencji i praktyczne wskazówki metodyczne.

Czytaj dalej

Gardner wyróżnił osiem rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, przyrodniczą, muzyczną, wizualno-przestrzenną, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną.Czy Howard Gardner przysporzył nam, nauczycielom, kłopotu? Usystematyzował wiedzę o rodzajach inteligencji, wyjaśnił różne sposoby patrzenia na świat, jednak trzeba pamiętać, że owe kompetencje występują u każdego w innym „natężeniu”. Nie ma na świecie dwóch takich samych osób i choć wszyscy operujemy pełnym zestawem wyżej wymienionych rodzajów inteligencji, mamy je rozwinięte w sposób indywidualny.

W dzisiejszym świecie, w którym dużo mówi się o indywidualnym podejściu do ucznia, teoria Gardnera wydaje się być idealna. W jaki jednak sposób wprowadzić twierdzenie Pitagorasa na osiem sposobów, tak aby dotarło do każdego z uczniów? Jak omówić książkę „Ania z Zielonego Wzgórza”, aby jej przesłanie trafiło zarówno do ucznia z domin...