ARTYKUŁ

10 pomysłów na integracyjne zabawy i działania plastyczne dla dzieci

Edukacja plastyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Beata En

Wspólne odkrywanie, bezpośrednie doświadczanie, eksperymentowanie, tworzenie i radosne przeżywanie podczas zabaw i działań plastycznych wpływa pozytywnie na kształtowanie się więzi grupowych. Dlatego na długie zimowe popołudnia warto mieć pod ręką kilka sprawdzonych pomysłów. Oto one!

Czytaj dalej

Integracyjne zabawy i działania plastyczne z dziećmi to niezwykle wartościowy element pracy nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci zaspokajają potrzebę czynnego współuczestnictwa oraz przynależności do grupy, obserwują wymierne efekty wspólnych poczynań, doznają poczucia własnego sprawstwa i dumy, uczą się zgodnego współdziałania oraz odpowiedzialności za indywidualny wkład w zbiorowe lub grupowe dzieło.

 

Podczas zajęć wyzwalających twórczą aktywność, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, dzieci łatwiej pokonują własną nieśmiałość i lęki, w naturalny sposób wchodzą w kontakty z rówieśnikami, budują wzajemne zaufanie i rozwijają zachowania prospołeczne.

1.Fabryka papieru artystycznego

Przygotujcie:

  •  duże arkusze białego lub szarego papieru,
  •  farby akrylowe – kilka kolorów,
  •  niewielkie kawałki kartonu lub tektury,
  •  czarno-białą makulaturę.

Otwórzcie „fabrykę” kolorowego papieru artystycznego.

  •  ...