ARTYKUŁ

W grupie siła!

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Marta Ratajczak

Umiejętność współpracy to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji emocjonalno-społecznych. Przedszkole i szkoła, jako miejsca stałego przebywania w grupie, naturalnie nadają się do kształtowania umiejętności działania zespołowego. W niniejszym artykule przedstawiamy propozycje zabaw pomocnych w kształtowaniu relacji w grupie.

Czytaj dalej

Współpraca to nie tylko umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, lecz także zdolność tworzenia więzi wśród członków grupy. Jest to możliwe dzięki wymianie myśli i doświadczeń, dzieleniu się emocjami. W dobrej kooperacji tworzy się poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwałe i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów.

 

Przedszkole, a dalej szkoła są jednymi z ważniejszych miejsc, gdzie dzieci uczą się umiejętności pracy zespołowej. Rolą nauczyciela jest dbanie o rozwijanie tej kompetencji na różnych polach i w możliwie atrakcyjnej formie. Okazji jest mnóstwo. W tym artykule proponuję kilka zabaw grupowych, których głównym celem jest rozwijanie umiejętności współpracy. Ponadto prezentowane ćwiczenia doskonalą umiejętności komunikacyjne, uczą radzenia sobie ze swoimi emocjami, rozwijają empatię. Wszystkie przedstawione ćwiczenia były realizowane przeze mnie w klasach 1–3. Miłej zabawy!