ARTYKUŁ

Jak zostać patriotą?

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Małgorzata Swędrowska

Wychowanie patriotyczne bardzo silnie wpisuje się w podstawę programową, a w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi w tym roku obowiązkowy punkt wszystkich planów pracy szkoły i przedszkoli. Jakie działania zaplanować, by zaszczepić w dzieciach przywiązanie do ludzi i historii swego kraju? Zapraszamy do zainspirowania się rozmaitymi pomysłami na kształtowanie patriotycznych postaw u uczniów.

Czytaj dalej

Do pobrania

Jakie działania zaplanować, by zaszczepić w dzieciach przywiązanie do ludzi i historii swego kraju? Jakimi słowami definiować umiłowanie ojczyzny i chęć oddania za nią życia w rozmowach z najmłodszymi dziećmi? Wreszcie w jaki sposób wykształcić postawę szacunku dla wspólnego dobra i przede wszystkim dla innych otaczających nas obywateli? Zapraszam do zainspirowania się rozmaitymi pomysłami, które wpasowują się w realizację priorytetu polityki oświatowej państwa na ten rok, mówiącego o wychowaniu do wartości i kształtowaniu patriotycznych postaw uczniów.

Patriotyzm w oczach nauczyciela

Zanim rozpoczniesz pracę z uczniami, pomyśl czym dla ciebie jest patriotyzm? W jakich sytuacjach go przejawiasz? Jaki jest twój stosunek do kraju i ludzi, którzy w nim mieszkają? Pomyśl o wszystkich radościach – ale i wątpliwościach! – o dumie, ale może i o rozgoryczeniu, które przychodzą wraz z codziennym życiem.

Patriotyzm według dzieci

Przed zajęciami, w których głównym celem będzie wychowanie patriotyczne, zrób ze swoimi uczniami bur...