ARTYKUŁ

Moc jest w twoich czystych rękach - klasowy happening z okazji Światowego Dnia Czystych Rąk

Wf i edukacja zdrowotna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Małgorzata Swędrowska

15 października już dziesiąty raz obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Mycia Rąk. Święto powstałe z Inicjatywy Narodów Zjednoczonych ma na celu przede wszystkim dbanie o higienę rąk, dzięki czemu zapobiega się groźnym chorobom, takim jak biegunka i infekcje układu oddechowe­go. To wprost niebywałe, ale w 2016 roku ponad 2 mln dzieci na świecie umarło z powodu powikłań będących następstwem nieutrzymywania w czystości rąk. Ta sytuacja ma miejsce szczególnie w kra­jach globalnego Południa. Stąd pomysł, by otoczyć opieką dzieci, przedszkola i szkoły oraz wdrażać do częstego mycia rąk, a obowiązkowo przed posiłkami, i po skorzystaniu z toalety.

Czytaj dalej

Do pobrania

Scenariusz zajęć

Grupa docelowa: uczniowie klas I–III

Czas pracy: 90 minut

Cel główny: propagowanie higieny mycia rąk

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • Potrafi prawidłowo umyć ręce, czytając instrukcję obsługi lub bawiąc się w tańcu integracyjnym.
  • Rozumie potrzebę mycia rąk, zna następstwa nieprzestrzegania zasad higieny.
  • Korzysta z książek dla dzieci, w których poruszana jest tematyka bakterii, chorób i higieny.
  • Przygotowuje happening o tematyce higieny rąk dla uczniów swojej szkoły albo rówieśników z edukacji wczesnoszkolnej.

Metody pracy:

  • Słowne – żywego słowa i rozmowa kierowana pytaniami otwartymi,
  • Aktywizujące – osobistych przeżyć.

Formy pracy:

  •  Indywidualna jednolita i zróżnicowana,
  •  Grupowa zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:

  •  książki: Ew...