ARTYKUŁ

Na spacer z tabletem

Edukacja informatyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Mira Chlebicka

Coraz częściej nasze szkoły wyposażone są w tablety. Jednak ani podstawa programowa, ani programy nauczania nie podpowiadają nam, jak wykorzystywać je w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Nowe technologie wzbudzają obawy, niepewność, bo są czymś nowym, nieoswojonym, z czym nieraz nasi uczniowie radzą sobie lepiej niż my. Pokażę wam jednak, że naprawdę warto przełamać strach przed nieznanym, bo korzyści z tego płynących jest naprawdę sporo.

Czytaj dalej

Do pobrania

OBSERWACJA PTAKOW

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem aplikacji „Ptaki i drzewa w mieście”

 

Dla kogo: klasy 1–3

Czas realizacji: 50 minut + dojście na miejsce obserwacji i powrót

Cele ogólne:

  •  poznawanie gatunków ptaków żyjących w pobliżu szkoły,
  •  korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
Uczniowie:

  •  ćwiczą uważność i koncentrację,
  •  obserwują przyrodę i zapisują wyniki obserwacji,
  •  rozpoznają gatunki ptaków zamieszkujących okolice szkoły,
  •  poznają aplikacje edukacyjne (poznają tablet jako narzędzie do nauki),
  •  nabierają sprawności w korzystaniu z ekranu dotykowego i z aplikacji na tablecie.

Formy pracy:

  •  praca na świeżym powietrzu, praca w grupach, obserwacja przyrodnicza, rozmowa.

Środki dydaktyczne:

  •  ...