ARTYKUŁ

Żetonowa gra

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki
Marta Ratajczak

W wielu klasach stoi pojemnik na plastikowe nakrętki od butelek, które biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Zanim jednak przekażecie je dalej w świat, możecie wykorzystać je do ciekawej i prostej gry. Łapcie zatem kolejną porcję matematycznych inspiracji! Pomysłów na kreatywne lekcje z królową nauk nigdy dość! Szczególnie kiedy możemy jednocześnie uczyć się i bawić, wykorzystując materiał recyklingowy.

Czytaj dalej

Do pobrania

Jak przygotowac gre?

Do przeprowadzenia żetonowej gry potrzebne będą:

  •  plansza wydrukowana w formacie A4 (dla mniejszej grupy) lub A3 (dla grupy większej),
  •  kolorowe zakrętki od butelek, po 12 na każdego uczestnika gry (w różnych kolorach lub ewentualnie z narysowanymi na wierzchu markerem różnymi wzorkami).

Dzielimy dzieci na grupy 4–5-osobowe. Każda grupa otrzymuje plansze oraz żetony, dla każdego dziecka w grupie w innym kolorze lub z innym wzorem. Jeśli chcemy zagrać z całą grupą, warto przygotować olbrzymią planszę na dużym arkuszu szarego papieru czy białym brystolu.

 

Zasady gry

Cel gry:

  •  ułożyć jak najszybciej i jak najwięcej swoich żetonów na planszy

Przebieg gry:
Nauczyciel czyta opis figury, np. niebieska figura o wszystkich bokach jednakowej długości. Zadaniem dzieci jest znaleźć na planszy wskazaną figurę i położyć na odpowiednie pole swój żeton. Po położeniu żetonu na planszy nauczycielka pyta dzieci o współrzędne figury oraz jaka to jest ...