ARTYKUŁ

Jestem dzieckiem, jestem uczniem, jestem filozofem

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Małgorzata Swędrowska

W trzeci czwartek listopada, z inicjatywy UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych Do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) corocznie obchodzone jest Światowe Święto Filozofii. Choć adresowane do starszej części społeczeństwa – dorosłych i młodzieży, może być świetnym pretekstem do zorganizowania w szkole i w przedszkolu dnia bez podręcznika.

Czytaj dalej

Do pobrania

Wszak dzieci to genialne istoty, które potrafią dostrzegać złożoności tego świata, krytycznie myśleć i z rozmysłem działać. Okres dzieciństwa to dobry moment, by tę wrażliwość i krytycyzm wyostrzyć i dobrze zdefiniować. Wtedy będą kształtować się właściwe postawy wobec świata i drugiego człowieka – właściwe, czyli pełne szacunku, zrozumienia i chęci prowadzenia dialogu w sytuacjach trudnych bądź niezrozumiałych. Dzień Filozofii może być wykorzystany do rozmaitych debat nad współczesnymi problemami świata, np. budowania dialogu międzykulturowego. Tak było w 2010 r. w Paryżu, gdy dyrektor generalna, Irina Bokowa, zainicjowała sympozjum „Filozofia, Różnorodność Kulturowa i Zbliżenia Kultur”. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taką debatę zorganizować w warunkach szkolnych. W tym celu warto przemeblować salę, przygotować stół z kilkoma krzesłami w centralnej części, np. przy tablicy, nakryć go obrusem, płachtą materiału, a nawet kolorową chustą Klanzy, na stole postawić kubki i butelki z wodą, a przed stołami umiejscowić pozostałe krzesła bądź rozmieścić poduszki. Następnie trzeba wybrać prowadzącego debatę, może być nim nauczyciel, ale r&...